Alueellinen valmiuskeskus vapaaehtoisvoimin Keravalle

Useat Keski-Uudenmaan kunnat ovat päättäneet uudistaa varautumisen ja väestönsuojelunsa suojelulohkotoimintaa siten, että normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunta järjestää asukkaille palveluja ns. alueellisten valmiuskeskusten avulla. Alueellisia valmiuskeskuksia on määrä perustaa ja ottaa tarvittaessa käyttöön jokaisessa kunnassa. Joissakin naapurikunnissa malli on jo käytössä ja henkilöstöä on koulutettu MPK:n ja muiden vapaaehtoisten toimesta. Keravan mallia ollaan parhaillaan luomassa.

Alueellinen valmiuskeskus toimii kunnan kriisijohdon alajohtoportaana keskeisimpinä tehtävinään huolehtia väestön paikallisesta tiedottamisesta sekä kunnan tilannekuvan muodostamisesta alueensa osalta. Alueellisen valmiuskeskuksen yhteydessä voidaan tarjota asukkaille palveluja, joiden saaminen tavanomaisella tavalla on estynyt tai jotka esimerkiksi onnettomuuden tai luonnonilmiön takia täytyy järjestää tilapäisesti poikkeuksellisella tavalla alueen asukkaiden käyttöön (esim. hätämajoitus tai tilapäinen vedenjakelu).

Toiminta alueellisessa valmiuskeskuksissa muistuttaa reserviläisille tuttua tilannekeskuksen tai komentopaikan toimintaa. Täsmällinen johtaminen, oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen ja hyvä viestiliikenne mahdollistavat valmiuskeskuksen menestyksekkään toiminnan.

Alueellisiin valmiuskeskuksiin on tarvetta saada esikuntatyöskentelyyn soveltuvia vapaaehtoisia tukemaan kunnan toimintaa erilaisissa valmiuskeskuksen tehtävissä.  Johtaminen, logistiikka ja viestitys korostuvat, mutta tarvitaan myös valmiuskeskuksen oman toiminnan suojaamista. Vapaaehtoisten sijoittaminen näihin tehtäviin on mahdollisuus, jota kunta haluaa käyttää. Alueellisen valmiuskeskuksen toimintaan valmistautuminen ja tehtäviin käytettävissä oleminen vaatii sitoutumista meille jokaiselle tärkeään tehtävään. Valmiuskeskuksen käyttötarve realisoitunee verrattain harvoin, mutta valmiuden luominen vaatii toimenpiteitä ja koulutusta.

Jos kiinnostut aiheesta, ilmaise kiinnostuksesi allekirjoittaneelle helmikuun puoliväliin mennessä. Kaupunki haluaa ennakkoarvion kiinnostuneista, jotta tarvittava henkilömäärä (noin parikymmentä) saataisiin kokoon. Perehdyttämiskoulutus (noin 3 * 3 h) on tarkoitus toteuttaa kevään kuluessa ja samalla tehdään sopimus sitoutumisesta.

Valmiusterveisin,

Reino.Ruotsalainen(at)kolumbus.fi

Keravan Urheilijat ry

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin