Keravan Urheilijoiden kevätkokous järjestetään 20.3.2019 toimistolla

Keravan Urheilijoiden sääntömääräinen kevätkokous järjestetään seuran toimistolla Kauppakaari 11, Kerava 20.3.2019 kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

  1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.