Valvojan lausunto

Ratavalvojan lausunto

Keravan Urheilijat on 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi saanut järjestettäväkseen ensimmäisen SM-sprinttiviestin. Keravan pieni, suuri kaupunki tarjoaa siihen oivat puitteet. Alueena kilpailualue on tyypillistä kaupunkimaista taajama-aluetta. Juoksualusta on pääosin kovaa asfaltti- tai hiekkapohjaista katualuetta, mutta mukana on myös nurmikkoalueita.

Kilpailussa on tärkeää osata rytmittää omaa suunnistustaan oikealla tavalla sekä keskittyä vain omaan suoritukseensa. Radat tarjoavat SM-kisan edellyttämää monipuolisesti vaativaa vauhdikasta suunnistamista. Kanssakilpailijaa peesaava kapsahtaa todennäköisesti ratamestarin laatimaan hajontaan. Hajontoja tarkasteltaessa on erityistä huomiota kiinnitetty niiden tasapuolisuuteen. Nopeimpia retinvalintoja toteuttamalla eri hajontojen erot ovat marginaaliset.

Kilpailukartta on päivitetty kisaviikon alussa. Haastetta sen osalta samoin kuin ratojenkin laatimisen osalta ovat tuottaneet monet Keravalla paraikaa menossa olevat rakennustyöt. Kartta on laadultaan hyvä ja takaa tasapuoliset lähtökohdat kilpailusuoritukselle.

Kilpailuohjeet sekä muu järjestäjän antama lisäohjeistus antavat hyvän pohjan onnistuneelle kilpailusuoritukselle. Kilpailijoiden tulee kisaan valmistautuessaan kerrata todella huolellisesti sprinttisuunnistuksen lajisäännöt. Kilpailukartta määrää sen, mistä on luvallista kulkea ja mistä ei. Sprinttisuunnistus toteutetaan kaupunkimaisessa maastossa eri taloyhtiöiden alueella. Meidän tulee kunnioittaa niiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Pihat ja kulkuväylät saattavat olla ahtaita useamman suunnistajan suunnatessa kohti samaa rastia. Monet istutukset ovat viime viikkojen lämpöaallosta huolimatta vielä matalia. Kartan kiellettyjen alueiden merkinnät ovat siksi tarkoitettu tiukasti noudattaviksi. Kartan merkintöjä on kriittisimmissä paikoissa tehostettu kielletyn alueen nauhoituksella. Kilpailualueen kadut, jotka on merkitty ylityskielloilla, saa ylittää vain karttaan merkittyjen ylityspaikkojen kohdalta. Ylityspaikat on merkitty maastoon liikennekeiloin ja kadun saa niiltä kohdin ylittää vain keilojen välistä. Muut kadut saa ylittää mistä kohdasta tahansa kuitenkin muuta liikennettä varoen. Kilpailualueella liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, joita tulee ehdottomasti varoa. Kilpailun järjestäjä on rastivalvonnan lisäksi sijoittanut ylityspaikkoihin sekä muihin potentiaalisiin rikepaikkoihin valvojia sekä liikkuvia valvojia takaamaan paitsi kilpailun tasapuolisen toteutumisen kuin myös kilpailijoiden turvallisuuden.

Kilpailussa leimausjärjestelmänä käytetään EmiTag-järjestelmää. Mallisuunnistuksessa on hyvä käydä paitsi tutustumassa kilpailukartan kuvaustapaan myös käytännössä käydä kokeilemassa leimaamista EmiTag-leimasimella.

Pertti Tuomi