Keravan Urheilijoiden kevätkokous ti 20.4. kl 18

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen ti 20.4. klo 18.

Kokous pidetään jäsenille Teamsin välityksellä KeU:n toimistolta. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenille.

Asialista

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous