Seuran kevätkokous siirtyy

Koronavirusepidemian vuoksi seuran johtokunta on päättänyt siirtää kevätkokousta myöhemmäksi. Uusi ajankohta ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista.

Kokousta ei voida järjestää etäyhteyksillä, sillä etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen. Eli jos sitä ei ole kokousta ei voi järjestää etäyhteyksillä.

Suomen Olympiakomitea on esittänyt koronaviruksen vaikutuksesta lajiliittojen ja seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen seuraavasti:

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksen ajankohta on määrättävä yhdistyksen säännöissä. Lajiliittojen tai seurojen säännöissä on määrätty yhdistyksen kokouksen (kevät- ja/tai syyskokous) järjestämisen ajankohta. Pääsääntöisesti määräys ohjaa hallitusta mihin mennessä sen on kutsuttava kokous koolle ja mihin mennessä se on viimeistään pidettävä.

Koronavirusepidemian takia kokouksen järjestäminen ei välttämättä onnistu säännöissä määrättynä ajankohtana, joten kokousta voidaan joutua siirtämään. Kokouksen mahdollisesta siirtämisestä päättää hallitus. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen nojalla sen tulee arvioida millaisen riskin kokouksen järjestäminen asettaa jäsenistön tai sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle. Hallituksen tehtävä on myös kutsua siirretty kokous koolle yhdistyksen sääntöjä noudattaen (kokouskutsu, määräajat jne).

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Lisätietoja: Olympiakomitean sivuilta